• شرکت سیمان سفید اسپندار
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

کتاب های منتشر شده اسپندارروانشناسی کار

طبق تعاریف موجود، کار یکی از ویژگی ها و ابعاد مهم جامعه صنعتی مدرن محسوب می شود و بخش قابل توجهی از زمان انسان ها را در دوره زندگی آن ها به خود اختصاص می دهد. مزایا و امتیازاتی که هر فرد از کار خود به دست می آوردبه نوعی سطح زندگی و البته تا حدودی جایگاه اجتماعی آن فرد را تعیین می کند. تجربه زندگی روزمره این نکته را به ما گوشزد می کند که کار ما از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مارا به حلقه های اجتماعی خاص هدایت می کند، می تواند برای ما شکست یا پیروزی هایی به ارمغان بیاورد و از سوی دیگر تببین کننده مناقع سیاسی و هویت های فردی نیز می باشد. در حقیقت کتاب گیش رو مقدیمه ای است کوتاه و البته دستچین شده در خصوص شیوه هایی که علم روانشناسی تلاش کرده فهم و شناخت ما را از رفتار در محیط کار افزایش دهد.

مدیریت زمان

زمانی ذهن انسان آنچه انباشته از نیازهای اولیه آنها بود که تنها دغدغه شان، انجام فعالیت هایی بود که زندگی نباتی مطمئنی را برای آنها فراهم کند. در این میان گذر فصول، تغییر آب و هوا  طلوع و غروب آفتاب تنها تعیین کنندگان مفهوم زمانی بودند. با رشد ادراکات انسانی  پیشرفت های علمی، انسان وقت را محدود و خرمن آرزوها و خواسته های خود را نامحدود یافت و به موازات گسترش مرزهای ذهنی و اهداف انسانی، «زمان» حکم گنجی ارزشمند یافت که ثانیه های آن همچون دانه های الماسی بودند که در گردابی از تنبلی، افکار و دغدغه های ذهن نامنظم بشر به هدر می رفتند. در دهه های اخیر، نخبگان جوامع و به خصوص پژوهشگران علوم انسانی به این آگاهی و شناخت دست یافته اند که حجم عظیمی ازاستعدادها و قابلیت های ذهن بشر هنوز به عرصه ظهور نرسید و یکی از علل اصلی آن نیز بی برنامگی و به هدر رفتن زمانی است که به هیچ عنوان قابل جبران و بازگشت نیست.

روانشناسی مداخله ای

به عقیده من دانسته ها، زمانی حقیقتا مفید واقع می شدند که به کار می آمدند و مشاوران، زمانی در کار خود موفق بودند که می توانستند این دانسته ها را به کار برده و در زندگی افراد تغییرات واقعی ایجاد کنند. تفکراتی از این دست انگیزه ای شدند که به کمک آنها روش جدیدی را طراحی کنم و در آن مشاور روانشناس پس از کسب اطلاع از مساله ای که فرد یا گروهی از افراد با آن درگیرند به طور مستقیم خود را در جریان امر قرار داده و در روند حل مساله، فرد یا گروه مورد نظر را همراهی کند. در این شیوه که روانشناسی مداخله ای نامیده می شد، هدف اصلی ایجاد تغییرات مثبت و تحولات ملموس و مشهودی است که به علت حضور و دخالت مستقیم و بی واسطه شخص مشاور در روند زندگی فرد یا مسائل سازمان مورد مطالعه، تحقق می پذیرند.

هوش هیجانی

آنچه که امروزه ذهن آدمی را بیشتر از هر موضوع دیگری آزار می دهد و از توان تجریه و تحلیل آن می کاهد، انباشتگی اطلاعات و بی جهت بودن اطلاعات جمع آوری شده در ذهن می باشد که نتیجه آن عدم توانایی انسان در استفاده از این آموزش ها در زمان مورد نیاز در لحظات زندگی است. پرگویی و تفصیل و تفسیر بی منطق موضوعات علمی، همیشه ذهن آدمی را به ورطه سرگردانی و عدم قطعیت انداخته است. به قول دکتر استفان کراشن، در هر کتاب حجیمی کتاب کوچکی زندانی است که سعی در بیرون آمدن از داخل آن کتاب را دارد. کتاب پیش رو مصداق عینی همین جمله است که با درایت و ظرافت، اصلی ترین و کاربردی ترین اصول هوش هیجانی را به صورتی کاملاً خلاصه و اثربخش تدوین کرده است و در کوتاه ترین و ساده ترین شیوه، شما را با یکی از اساسی ترین مفاهیم روانشناختی آشنا می سازد. آنچه مرا بر آن داشت تا به ترجمه این کتاب بپردازم، تفکر علمی و عملی بود که نویسنده در تالیف کتاب داشته است:

1-    پرهیز از پرگویی و توضیخ بی منطق که همیشه منجر به انحراف خواننده از اصول اساسی یک اثر می شود.

2-    انسجام متنی و معنوی که با وسواس بسیار در سراسر کتاب دیده می شود.

3-    پرهیز از تئوری پردازی و عملی بودن کامل موضوعات

امیدوارم این کتاب گامی کوچک در جهت خودشناسی و خودآگاهی خوانندگان باشد.